Forvaring for Alvdalsnabo

Mannen som er omtalt som nabo-faren i Alvdal-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års forvaring.

Han er nå dømt for flere seksuelle overgrep mot sin egen sønn da han var under ti år.

I Alvdal-saken ble han dømt for å ha latt et nabopar misbruke to av barna sine.

Nå er han dømt for overgrep mot nok en sønn. Og dommen er den samme som han fikk i tingretten.