Nyheter

Forventer flere søknader om familiegjenforening

Utlendingsdirektoratet forventer en økning på over 7 500 søknader om familiegjenforening. i år.

UDI regner med at de totalt vil motta 23 700 søknader, skriver ABC Nyheter.

De mener at for hver flyktning som får opphold i Norge, kommer det 0,62 personer ekstra gjennom familiegjenforening.

Rundt 800 av totalt 16 000 søknader i fjor ble avlsått.