Frp vil ha større garantier for personvern

Frp krever sterke garantier for personvernet for å godta at E-tjenesten får adgang til å bygge opp digitalt grenseforsvar.

Etterretningssjef Morten Haga Lunde har uttalt at de ikke kan forsvare Norge effektivt mot angrep utenfor - uten tilgang til det digitale grenseforsvaret

Parlamentarisk leder for Frp Harald Tom Nesvik sier til VG at det er behov for en grundig runde her fordi personvernet er et viktig fundament