Nyheter

Frykter flere dødsulykker i 2017

Trygg Trafikk: Satses for lite på trafikksikkerhet.

FRYKTER FLERE ULYKKER: Etter et år med en økning av antall drepte i trafikken, frykter Trygg Trafikk det ikke blir noen bedring neste år.
FRYKTER FLERE ULYKKER: Etter et år med en økning av antall drepte i trafikken, frykter Trygg Trafikk det ikke blir noen bedring neste år.

- Det er grunn til å frykte flere dødsulykker på norske veier neste år. 

Det sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, til P4 Nyhetene. 

Mange døde på norske veier
2016 ser ut til å bli et mørkt år med mange flere drepte i trafikken enn året før. Per 20. desember hadde 133 personer mistet livet, mot 117 i hele fjor. 

- Det er mange tragedier bak disse tallene. Foreløpig er det ingenting som skal tilsi at det blir bedre i 2017. Og frykten for at det blir verre er jo bestandig til stede hos oss som jobber med sikkerhet, sier Johansen.

- Myndighetene gjør for lite
Trygg Trafikk mener det satses for lite på trafikksikkerhet i statsbudsjettet for neste år. Regjeringen bevilger 551 millioner kroner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak i 2017. Samferdselsdepartementet skriver på sine nettsider at dette er en nedgang i forhold til 2015 men at de til gjengjeld bruker mer penger på å fornye og vedlikeholde veinettet.

- Hvis vi ikke gjør mer og finner på nye ting, men bare gjør ting vi har gjort før så vil nok neppe situasjonen bedre seg av seg selv, Da er det i så fall snakk om flaks, sier Johansen.

Vil ha ny teknologi
Årsaken til de aller fleste trafikkulykkene er høy fart, rus og uoppmerksomhet. Johansen mener man raskere bør ta i bruk kjøreteknologi som fartsperre for å hindre flere ulykker.

- Tiltak som begrenser den enkeltes frihet virker best. Spørsmålet er nå er vi klare til å ta i bruk slike tiltak, avslutter seniorrådgiveren.