Nyheter

Frykter for sikkerheten til politiet

Politiets Fellesforbund frykter for sikkerheten til politiet etter at en 32 år gammel mann er frikjent for drapsforsøk.

Han skjøt mot politiet på kloss hold da han ble stoppet på Hadeland i 2015. Han ble dømt for drapsforsøk i tingretten, men frikjent i Eidsivating lagmannsrett.

Nå har Høyesterett bestemt at de ikke vil behandle anken.

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund sier til Politiforum at dette åpner for at hvem som helst kan skyte mot politifolk og hevde det bare var skremmeskudd.