Nyheter

Frykter mobbing blir bagatellisert

- Skoler bagatelliserer mobbing når de ikke lar elever bruket ordet mobbing når de varsler om ting som skjer på skolen.

Det sier Irma Rustad, generalsekretær i foreningen Mobbing i skolen.

Hun reagerer på et forskningsprosjekt presentert i Dagsavisen i dag som viser at skoler prøver å kontrollere og begrense elevens bruk av ordet. Rustad sier det kan gjøre at foreldre opplever at situasjonen ikke blir tatt på alvor, og blir verre.