Nyheter

Frykter overvåking av sensitive pasientopplysninger

Det foreslåtte digitale grenseforsvaret møtes nå med kraftig motstand fra Helse-Norge, jurister og dommere.

Forslaget vil gi E-tjenesten mulighet til å lese all internett- og teletrafikk som går ut og inn av landet, skriver Aftenposten.

Men Helse-Norge og faginstansene frykter sensitive pasientopplysninger blant annet kan komme på avveie og misbrukes.

Forsvarsdepartementet ville ikke kommentere saken.