Nyheter

Helgesens forskriftsendring kan bety færre ulv

Endringen av rovdyrsforskriften kan bety at det nå blir felt mer ulv i Norge.

Det sier Miljøminister Vidar Helgesen som idag unngikk mistilitt i Stortinget.

men han ble nok engang overstyrt og instruert av Stortinget, nå til å endre rovforskriften slik at flere distriktspolitiske hensyn som næringsinteresser og folks frykt blir tillagt vekt.