Nyheter

Helseforetak får millionbot

Helseforetaket Vestre Viken får én million kroner i bot for urettmessig å ha mottatt inntil sju millioner kroner i refusjon.

Pengene ble mottat fra Helfo i tidsrommet 2011 til 2017.

Politiet mener at helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt, skriver Dagens Medisin.