Nyheter

Hemmelig møte på Stortinget over

Møtet i Stortinget der de folkevalgte diskuterte manglende terrorsikring er nå over.

Saken som ble behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg.

Møtet foregikk for lukkede dører og representantene får ikke uttale seg om rapporten.