Hever farenivået for jordskred

Faren for jordskred i Midt-Norge og for deler av Vestlandet har økt.

Det er NVEs varslingstjeneste varsom.no som melder fra om den stigende risikoen for skred.

Varselet økes til faregrad to av totalt fire, og omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.