Nyheter

Hus truffet av ras på Osterøy

En person er skadd etter jordraset på Osterøy i Hordaland i dag.

Det er fortsatt uvisst hvor alvorlig skaden er - vedkommende får behandling av helsepersonell på stedet.

Det bor sju personer i huset som ble tatt av raset. Én av dem var savnet, men er nå gjort rede for.

Fare for flere ras gjør at nabohusene evakueres.