Nyheter

Innsatte mener seg utsatt for rasisme

Innsatte i Kongsvinger fengsel sier de blir utsatt for diskriminering og rasisme.

Det går fram av en ny forskningsartikkel, melder VG.

Fengselet ble i 2012 etablert som Norges eneste fengsel utelukkende for utenlandske innsatte.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier det jobbes aktivt i norske fengsler med forebygging av rasisme.