Nyheter

Kan få ny lærernorm til høsten

Det kan bli flere lærere per elev ved et regjeringsskifte til høsten.

Flere lag i Arbeiderpartiet jobber nå for å innføre krav om 15 elever per lærer de fire første skoleårene, og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn.

De nye kravene vil komme storbyer og Østlandet mest til gode, som i dag har langt flere elever per lærer.

Lærernormen vil koste koste omtrent 2 milliarder kroner, og kreve 2800 nye lærerårsverk.