Nyheter

Kan la E-tjenesten overvåke internett

Regjeringen vurderer å la etterretningstjenesten få overvåke internettbruken til nordmenn.

Det blir nå satt ned et utvalg som vurderer om E-tjenesten skal få se all data-trafikk som krysser norske grenser, opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I dag har E-tjenesten bare lov å overvåke personer i utlandet, og ikke folk som oppholder seg i Norge.