Nyheter

Knusende kritikk av barnevernet

Barnevernet i Stavanger får knusende kritikk i en fersk dom fra tingretten.

Bakgrunnen er at barnevernet plasserte to fem år gamle tvillinger hos fremmede fire uker etter at de kom til landet med sin mor fra Polen.

Tingretten har gitt foreldrene tilbake omsorgsretten, og advokat Berit Johannessen sier til aftenbladet at dommen er knusende over barnevernstjenesten i byen.