Nyheter

Kommunale hjemmehjelper tjener mest

Kommunale hjemmehjelpere tjener i snitt 78 000 kroner mer i året enn de som jobber i privat sektor.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

På oppdrag for bladet FriFagbevegelse har de sett på lønnsforskjellene mellom en rekke velferdsyrker, og også sosionomer og barnevernspedagoger tjener bedre i offentlig sektor.