Nyheter

Krever mer åpenhet rundt IKT-kjøp

Landets største helseforetak får kritikk for sin håndtering av IKT-kjøp og om disse er kostnadseffektive nok.

Ett selskap har enerett på å levere IKT-tjenester til Helse sør-øst, men Riksrevisjonen krever mer åpenhet fra selskapet om de faktisk leverer konkurransedyktige priser.

Revisjonen uttaler at den er overrasket over at sykehusene ikke stiller tøffere krav til sin IKT-leverandør.