Nyheter

Krigen i Syria tok flest liv

Krigen i Syria tok flest menneskeliv i verden i fjor.

Det går fram av en årlig britisk undersøkelse.

Krigen i Syria ga 50.000 registrerte dødsfall, ifølge rapporten.

Nest flest ofre ble det for bandekrigene i Mexico med 23.000 dødsfall.


Dødstallet som følge av kampen mellom narkokartellene i Mexico har dermed gått forbi konfliktene i Afghanistan og Somalia.

Totalt ble det registrert 157.000 konfliktrelaterte dødsfall i fjor. Det er en nedgang fra 167.000 året før.