Nyheter

Krisevalg i Italia i dag

Valget i i Italia i dag er preget av usikkerhet og stor misnøye i befolkningen knyttet til sviktende økonomi, økende flyktningstrøm og høy arbeidsledighet.

Tidligere statsminister Silvio Berlusconi står i spissen for en gruppe av tre høyrepartier som krever regjeringsmakten.

Meningsmålingene viser at komikeren Beppe Grillos populister kan bli landets største parti, men ikke stort nok til å regjere alene.