Nyheter

Kritikk etter pasientovergrep

Fylkesmannen i Møre og Romsdal slår fast at en kommune i fylket brøt loven på to punkter da en sykehjemspasient forgrep seg på en annen pasient.

Begge var demente og har ikke klart å gjøre rede for hva som egentlig skjedde, melder NRK. Saken ble oppdaget i fjor vår da en pårørende meldte at faren hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.

Rådmannen i kommunen sier de jobber for å rette opp i feilene som er påpekt.