Nyheter

Lanserer nytt regelverk for lavutslippssoner

Landets kommuner kan nå praktisere såkalte lavutslippssoner.

I dag sendte Statens vegvesen ut de nye reglene, som gir kommunene rett til å ta høyere gebyr for forurensende kjøretøy i områder med forurensingsproblemer.

Ordningen er permanent og kan gjelde hele året.