Nyheter

Lavt utdannede menn stemmer minst

Menn under 35 år med lav utdanning er de som bruker stemmeretten minst i Norge.

Valgdeltakelsen i den gruppen var på 54 prosent ved årets stortingsvalg, viser tall fra SSB.

Når det gjelder alle grupper var deltagelsen på 78.9 prosent.

Generelt er det flest kvinner som bruker stemmeretten. De siste valgene har deltakelsen blant kvinnene har vært et par prosentpoeng høyere enn hos mennene.