Nyheter

Ledelsen i rovviltnemnda i Oppland legger ned vervene sine

Ledelsen i rovviltnemnda i Oppland legger inntil videre ned sine verv som følge av regjeringens ulvevedtak.

I en pressemelding skriver de at regjeringens nei til lisensfelling av 32 ulv undergraver rovviltnemndenes rolle og ansvar.


Det er lederen, nestlederen og et medlem som nå velger å gå ut av nemda.