Nyheter

Ledigheten fortsetter litt ned

Arbeidsledigheten fortsetter å gå litt ned.

Nye sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 111.000 arbeidsledige i Norge i oktober. Det tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.