Nyheter

Lege dømt for overgrep mot pasienter

En 44 år gammel lege er dømt til tre år og tre måneders fengsel i Høyesterett for seksuelle handlinger mot fem kvinnelige pasienter.

Det er mildere enn straffen han fikk i Frostating lagmannsrett, der han ble dømt til fire års fengsel, melder NTB.