Nyheter

Lege fikk advarsel etter å ha krevd for mye penger

Statens Helsetilsyn har gitt en fastlege advarsel etter at krevde penger for pasientkonsultasjoner som ikke hadde funnet sted.

Legen skrev opp legevaktarbeid og andre timer uten å ha vært på jobb, noe som tilsvarte mer enn 200.000 kroner.

Legen må nå betale tilbake pengene.


Helfo kontroll har så langt i år krevd tilbake 41 millioner kroner fra behandlere i 71 tilbakekrevingssaker.