Nyheter

Legger ned 11 mottak for mindreårige

Utlendingsdirektoratet legger ned 11 mottak for enslige mindreårige asylsøkere i sommer.

De har ventet til sommeren for at beboerne ikke skal behøve å flytte midt i et skoleår.

I tillegg sier UDI opp avtalen med 6 ordinære mottak fordi det kommer stadig færre asylsøkere til Norge.