Nyheter

Legger ned kulldrift på Svalbard

Regjeringen vil legge ned to av de tre kullgruvene som Store Norske driver på Svalbard.

Driften av disse ble midlertidig stanset i fjor fordi det ikke var økonomisk grunnlag for videre drift.

Næringsminister Monica Mæland sier til Dagens Næringsliv at avvikling er den rette løsningen.

Den siste gruven skal drives i ti år til.