Nyheter

Lærere over hele landet opplever vold

Vold og trusler mot lærere er ikke bare et Oslo-problem.

KREVENDE: Økende vold og trusler mot lærere er et problem over hele landet, viser ny undersøkelse fra Respons Analyse.  Foto: NTB Scanpix
KREVENDE: Økende vold og trusler mot lærere er et problem over hele landet, viser ny undersøkelse fra Respons Analyse. Foto: NTB Scanpix

Det viser en undersøkelse fra Respons Analyse, gjennomført blant Utdanningsforbundets medlemmer.


Halvparten av de spurte barneskolelærerene svarer at de har opplevd å bli fysisk angrepet eller innblandet i voldsepisoder. Tilsvarende tall for lærere på ungdomsskoletrinnet er 19 prosent. 

Høye tall
Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal forteller at de ikke finner store forskjeller mellom Oslo og resten av landet. Han kaller undersøkelsen urovekkenden lesning. 

– At så mange rapporterer om dette er alvorlig, det skal jo ikke være sånn, sier Handal til P4 Nyhetene. 

På landssbasis oppgir 45 prosent av de spurte lærerne at de én eller flere ganger har blitt utsatt for trusler fra elever som de har oppfattet som ubehagelige. 

Ifølge Handal rapporteres det om flere ulike ting. 

– I tillegg til stygg ordbruk, er det flere som forteller om både spytting, lugging og slag mot hodet, sier han. 

Doblet seg på få år 
Andelen lærere som rapportere om voldshendelser har doblet seg siden 2005. 

Handal kaller utviklingen dramatisk, og tror den har flere årsaker.  

– Flere elver har problemer med å finne seg til rette i skolen i dag enn tidligere, i tillegg sliter flere elever med psyisk uhelse, og på toppen av det har vi dårligere lærertetthet og flere ufaglærte nå enn før, sier Handal.  

Han mener vi må gjøre noe med alle disse tingene for å få bukt med utviklingen. 

Etterlyser mer oppfølgning
Et annet stort problem er at flere av lærerne ikke føler de får nok hjelp og støtte hvis det oppstår ubehagelige og skremmende episoder. 40 prosent svarer de ikke føler de blir godt nok ivaretatt av arbeidsgiveren sin. 

– Dette er en kjempeutfordring som vi må ta tak i. Jeg frykter dette på sikt vil føre til at flere lærere velger bort yrket sitt, sier Handal. 

I tillegg understreker han at dette også er et stort problem for elevene som utøver vold. 

– Volden er jo et uttrykk for at disse barna ikke har en hverdag som er tilfredsstillende for dem, og at de ikke får den hjelpen og støtten de har behov for.