Nyheter

Luftrommet stengt over Svalbard

Flyplassen på Svalbard er stengt i dag på grunn av askeskyen fra vulkanutbruddet på Island.

Askeskyen er allerede godt etablert over Svalbard. og det ser ut til at stengningen vil gjelde fram til midnatt, opplyser Luftfartstilsynet til NTB.

Luftrommet over Fastlands-Norge er ikke berørt av askeskyen.

Det er også åpent for trafikk til offshoreinstallasjonene i Nordsjøen.