Nyheter

Mange barn på mottak har det ikke bra

Vi må slutte å behandle enslige mindreårige som bor på asylmottak systematisk dårligere enn norsk barn.

Det mener Anders Cameron i Barneombudet. En ny Fafo-rapport slår fast at norske mottak ikke klarer å gi barn den omsorgen de har krav på.

Cameron sier det på mange områder er stor forskjell mellom norsk barn og barn i mottak.

– Både når det gjelder boforhold, rett til utdanning og helsehjelp, sier han.