Nyheter

Mange på trygd i sør

40.000 sørlendinger lever i øyeblikket nesten utelukkende på ulike ytelser fra Nav.

Tall fra etaten viser at nesten hver tredje sørlending i yrkesaktiv alder mottar
trygd, skriver Fædrelandsvennen.

26,6 prosent av de voksne i Vest-Agder og 29,1 prosent i Aust-Agder er avhengig av ytelser, langt over landsgjennomsnittet på snaue 23 prosent.