Mange vurderer å legge ned småskoler

Hver femte kommune i Norge vurderer å legge ned småskoler.

I en stor rundspørring VG har gjort svarer 49 av 241 kommuner at det enten er bestemt, eller vurdert, at skoler skal legges ned som en del av kommunesammenslåing eller ny skolestruktur.

Grendeskoleforkjemper i Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen advarer mot nye nedleggelser fordi det tar vekk ungenes tilknytning til stedet.