Nyheter

Mangler avfallssystemer i havner

Flere tusen norske havner mangler fortsatt planer for håndtering av olje, kloakk og søppel fra skip.

Norge fikk krav om å forbedre avfallshåndteringen gjennom EØS-avtalen i 2010, og ble dømt for manglende oppfølging for bare to år siden. Fortsatt mangler tusenvis av havner en plan for dette.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Dagsavisen at alle havner skal ha godkjente planer innen utgangen av 2019.