Nyheter

Mann kjent skyldig i grove overgrep

En 44 år gammel mann fra Hadeland er i lagmannsretten kjent skyldig på alle punkter i omfattende overgrepstiltale. Blant annet dreier det seg om seksuell omgang med et spedbarn og flere dyr.

I Gjøvik tingrett ble mannen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år. I dag avgjorde juryen i Eidsivating lagmannsrett skyldspørsmålet i ankesaken, melder NRK.

Straffeutmålingen er ventet senere i uka.