Nyheter

Markant økning i antall skredhendelser

Det har vært en markant økning i antall skredulykker hittil i vinter.

Tall fra Skredvarslingen viser at 113 mennesker har vært involvert i ulike hendelser, noe som er en femdobling fra året før.

Tallene bekymrer NVE, som mener folk må bli flinkere til å være føre var, og sjekke skredvarslinger.