Nyheter

Masseoppsigelser i ILPI

Konsulentselskapet ILPI sier nå opp en rekke ansatte etter at Utenriksdepartementet har fryst flere millionkontrakter.

Det skriver VG, som tidligere har fortalt at de inngikk en avtale med Utenriksdepartementet om et tilskudd - uten at det var åpen anbudsrunde.

ILPI har rundt 30 ansatte, og mange mister nå jobben etter at UD har terminert eller fryst alle kontrakter med selskaper for å granske hva som har skjedd.