Nyheter

Medlemsvekst i begge EU-leirer

Både Europabevegelsen og Nei til EU har fått en rekke nye medlemmer etter at britene bestemte seg for å gå ut av unionen.

Begge leirer bekrefter overfor Nationen at brexit har satt fart i det norske EU-engasjementet.

Mens organisasjonen Nei til EU på få dager har fått 61 nye medlemmer, er tilveksten for Europabevegelsen over 100.