Nyheter

Mental Helse Ungdom: – Vil halvere ventetiden innen psykisk helsevern

– Vi vil ha en ventetidsgaranti for barn og unge på maksimum 20 dager, sier kommunikasjonssjef for Mental Helse Ungdom, Adrian Johannes Lorentsson.

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge var 50 dager i 2016 – akkurat like mange dager som i 2015.

Lorentsson, synes det er bekymringsfullt at ventetiden ikke går ned.