Nyheter

Mer til statsstøtte

Norge ga 17 prosent mer i statsstøtte i 2015 enn året før.

Det viser en fersk oversikt fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, melder NT.

Det er grønne tiltak som har fått pengepotten til å øke mest. Norge brukte for eksempel 2 milliarder kroner mer i 2015 på skattetiltak for å fremme bruk av elbiler.

I tillegg økte støtten til forskning, utvikling og innovasjon.