Nyheter

Milliardkjøp for Kongsberggruppen

Kongsberg-gruppen kjøper halvparten den finske våpenprodusenten Patria for nesten 2,6 milliarder kroner, fra den finske staten.

Samlet hadde de to selskapene en omsetning på 13,4 milliarder kroner i 2015.

Patria er Finlands ledende forsvarsleverandør og eier på sin side halvparten av norske Nammo.