Nyheter

Minner om droneforbud

Oslo-politiet vil håndheve drone-forbudet i sentrum av hovedstaden i større grad enn vanlig på 17. mai.

De går nå ut og minner om at det ikke er lov å fly droner Oslo sentrum uten særskilt tillatelse.

Brudd på dette vil føre til bøter og inndragning av utstyr.