Nyheter

Mottak svikter mindreårige

Norske asylmottak klarer ikke å gi enslige mindreårige stabilitet eller trygghet.

Det viser en ny Fafo-rapport som legges fram i dag.

To tredeler av ungdommene i rapporten oppga at de følte seg utrygge på sine mottak, ikke minst på grunn av manglende oppfølging fra psykolog, melder ANB.

De ansatte på mottakene er også i stor grad ufaglærte som følge av lave lønninger og ofte midlertidige ansettelser.