Nyheter

Nå kan du sykemelde deg elektronisk

Nå er det slutt med å møte opp på jobben for å levere sykemelding.

En prøveordning fra Nav lar sykemeldte ansatte både motta og sende sykemeldingen elektronisk til arbeidsgiveren, skriver Dagbladet.

Nav opplyser at dette vil bli mulig for stadig flere i tiden framover, og kontorleder i etaten, Kristian Munthe, sier erfaringene så langt er svært positive.