Nyheter

Norge har vedtatt klimalov

Stortinget har nå vedtatt forslaget om en klimalov.

Loven krever blant annet at regjeringen må beregne klimaeffekten av statsbudsjettet og at Norges klimamål må oppdateres hvert femte år.