Norge på streiketoppen

Norge har tredje flest streikedager i Vest-Europa.

Bare i Frankrike og Danmark står de hardere på kravene, ifølge en oversikt fra Fafo.

Fra 2008 til 2013 tapte Norge 66 arbeidsdager per 1000 arbeidstakere på grunn av streik.
Frankrike og Danmark tapte henholdsvis 165 og 190.

Det er de mange streikene i offentlig sektor som gjør at Norge kommer så høyt opp.