Nyheter

Norsk presse skal hjelpe Snowden

Norske presseorganisasjoner skal hjepe Edward Snowden i hans sak mot den norske stat.

Snowdens sak er et krav om en såkalt fastsettelsesdom for å sikre at han ikke blir utlevert til USA i forbindelse med at han i novemberer invitert til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra den norske PEN-klubben.

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund blir partshjelpere i saken.