Nyheter

NRK: - Ap dropper kontrollsak

Arbeiderpartiet kommer trolig ikke til å initiativ til å behandle saken rundt Monica Mælands utnevnelse av Thorhild Widvey til Statkraft-styreleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Det melder NRK.

Mæland og Widvey omtales som venninner, og flere har stusset over statsrådens habilitet i forbindelse med utnevnelsen. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid slått fast at Mæland ikke var inhabil.