Nyheter

NRK vil øke lisensavgiften med 55 kroner

NRK foreslår å øke lisensavgiften med 55 kroner neste år.

Årsaken er forventet lønns- og prisvekst.

Samtidig uttaler NRK at de ønsker å opprettholde aktivitetsnivået og samtidig utvikle tilbudet til publikum.

I år er lisensen på 2867 kroner.